Besox

Nieuw plafond voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen voor sportbeoefenaars

20 september 2019

De sociale zekerheidsbijdragen voor sportbeoefenaars worden berekend op het werkelijk loon, echter beperkt tot een plafond als het loon van de sportbeoefenaar meer bedraagt dan dat plafond.

Vanaf 1 september 2019 bedraagt het loonplafond voor betaalde sportbeoefenaars € 2.352,21.

Bron: Administratieve instructies RSZ/2019-3