Besox

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 april 2023

17 april 2023

Het bedrag van de kilometervergoeding dat een werkgever kan toekennen aan zijn werknemer, die zijn eigen vervoermiddel gebruikt om beroepsverplaatsingen te maken, wordt elk kwartaal herzien om zo te reageren op de schommelingen van de brandstofprijzen.

Hierdoor is het bedrag van de kilometervergoeding vanaf 1 april 2023 gedaald naar € 0,4246 per kilometer. Gedurende de periode van 1 januari 2023 t.e.m. 31 maart 2023, bedroeg de kilometervergoeding € 0,4259.

Deze forfaitaire kilometervergoeding is vrij van RSZ en belastingen, indien de maximumgrens wordt gerespecteerd.

Het nieuwe bedrag is nog onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Categorie