Besox

NAR stelt voor om geldigheidsduur van maaltijd- en ecocheques opnieuw te verlengen

3 december 2020

Tijdens de eerste besmettingsgolf nam de NAR reeds het initiatief om de geldigheid van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques en sport- en cultuurcheques met een vervaldatum die het onmogelijk maakte ze nog te gebruiken vóór deze vervaldatum, te verlengen.

Naar aanleiding van hun advies werd in het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2020 een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de geldigheidsduur met 6 maanden verlengde.

Intussen werden opnieuw heel wat maatregelen genomen om de tweede golf van de gezondheidscrisis van het coronavirus door te komen. Verschillende handelszaken en horecaondernemingen werden daarbij gesloten.

Daarom vraagt de NAR om de geldigheidsduur van de cheques opnieuw te verlengen, zoals hieronder vemeld:

  • Maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques: alle papieren en elektronische maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques die verstrijken tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 verlengen voor een periode van 6 maanden;
  • Sport- en cultuurcheques: de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques die op 30 september 2020 vervielen, en waarvan de geldigheidsduur tot 31 december 2020 verlengd werd, opnieuw verlengen tot 30 september 2021. Dit komt overeen met de uiterlijke datum van besteding van de sport- en cultuurcheques die in 2020 worden uitgereikt;
  • Consumptiecheques: de geldigheidsduur van alle consumptiecheques, die normaal gezien vervallen op 7 juni 2021, verlengen tot 31 december 2021.

Tevens vraagt de NAR aan de uitgevers van de cheques om, zoals tijdens de eerste besmettingsgolf, opnieuw een snelle en doeltreffende informatiecampagne in verband met de verlenging van de geldigheid van de cheques op touw te zetten voor de begunstigden, hun werkgever en de handelaars en ondernemingen.

Bron: www.cnt-nar.be, advies nr. 2.186, coronaviruscrisis – verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques.