Besox

NAR geeft positief advies over afschaffing 48-urenregel in de uitzendsector

14 maart 2016

In de uitzendsector bestaat momenteel nog de regel dat een arbeidsovereenkomst pas moet ondertekend zijn binnen de 48 uren na de indiensttreding. Omdat dit tot veel misbruiken leidde, bereikten de sociale partners op 23 januari 2012 een akkoord over de afschaffing van de 48-urenregel. De afschaffing kaderde in een groter akkoord omtrent de ‘modernisering van de uitzendarbeid’. De sociale partners waren van mening dat de algemene regel, waarbij een arbeidsovereenkomst moet ondertekend zijn vóór de indiensttreding, ook van toepassing moet zijn in de uitzendsector.

Op 23 februari 2016 heeft de NAR geadviseerd dat de 48-urenregel dit jaar nog moet verdwijnen. Als datum van inwerkingtreding wordt 1 oktober 2016 voorgesteld. De NAR raadt wel aan om een periode van 3 maanden, tot 31 december 2016, te voorzien waarin best een gedoogbeleid gevoerd kan worden.

Om de afschaffing van de 48-urenregel mogelijk te kunnen maken, stelt de NAR dat dit dient gepaard te gaan met de invoering van een elektronische arbeidsovereenkomst in de uitzendsector waarbij het op allerlei manieren mogelijk moet zijn om de arbeidsovereenkomst te raadplegen en te ondertekenen.

Er zou ook een regeling moeten uitgewerkt worden omtrent de vaststelling van het begin van de opdracht van uitzendarbeid door middel van een elektronische mededeling. De NAR denkt hierbij aan twee opties:

  • de toepassing Dimona Mobile die het een werkgever mogelijk maakt zijn werknemers via een smartphone aan de RSZ aan te geven;
  • de toepassing interim@work die, naar het voorbeeld van student@work, de uitzendkrachten zal toelaten de (Dimona-)aangiften die hun werkgevers, de uitzendbureaus, bij de RSZ hebben gedaan online te raadplegen.

Ook voor deze wijzigingen raadt de NAR 1 oktober 2016 als ingangsdatum aan.

Bovenstaande adviezen van de NAR dienen door de regering nog omgezet te worden in wetgeving. Van zodra de nodige wetgeving er is, houden wij u hier zeker van op de hoogte.

 

Bron: Advies nr. 1972 van 23 februari 2016 van de Nationale Arbeidsraad “Uitzendarbeid – Gevolggeving aan advies nr. 1807 van 17 juli 2012 – 48-urenregel”, www.nar.be.

Tags