Besox

NAR-CAO nr. 103 zeer beperkt aangepast

22 mei 2015

Er bestaat een discrepantie tussen het recht op uitkeringen, geregeld door het KB van 12 december 2001, en het recht op tijdskrediet, dat geregeld wordt door de CAO nr. 103.

Het ziet ernaar uit dat deze discrepantie voorlopig niet zal verdwijnen. De CAO nr. 103 bis voorziet immers slechts een kleine aanpassing van de CAO nr. 103: voor de berekening van de loopbaanvoorwaarde om recht te hebben op een landingsbaan wordt de ontslagcompensatievergoeding met ingang van 1 januari 2015 gelijkgesteld.

Bron: CAO nr. 103 bis van 27 april 2015 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Tags