Besox

NAR-advies over definitieve overgang naar elektronische ecocheques

17 oktober 2021

De Nationale Arbeidsraad bracht op 28 september 2021 een positief advies uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat voorziet in een volledige elektronisering van ecocheques.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat ecocheques op papieren drager nog maar tot 31 december 2021 kunnen worden uitgegeven. Deze ecocheques zouden geldig blijven tot en met 31 december 2023.

In de praktijk zijn alle uitgiftemaatschappijen van ecocheques echter al eerder overgeschakeld op elektronische ecocheques en zijn er momenteel geen papieren ecocheques meer te verkrijgen.

Bron: NAR advies nr. 2.241 van 28 september 2021, Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques – Elektronisering van ecocheques en ontwikkelingen op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op functioneel vlak, www.cnt-nar.be.