Besox

Mogen leerlingen werken tijdens de schoolvakanties?

27 november 2023

Leerlingen verbonden met een OAO (overeenkomst alternerende opleiding) of een SAO (stageovereenkomst alternerende opleiding) volgen de schoolvakantieregeling die geldt voor alle leerlingen van het secundair onderwijs. In principe mogen leerlingen dus niet werken tijdens de schoolvakanties (o.a. herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie en sommige brugdagen).

In een aantal gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een afwijking moet altijd in een bijlage bij de overeenkomst worden vastgelegd.

Op individueel niveau

Je kan met jouw leerling (en zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger) en de opleidingsverstrekker overeenkomen dat jouw leerling omwille van een leeropportuniteit wordt opgeleid tijdens een schoolvakantie.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijzonder drukke periode waardoor bepaalde competenties en vaardigheden extra kunnen worden uitgeoefend, maar bijvoorbeeld ook om competenties die enkel in een bepaalde schoolvakantie in jouw onderneming kunnen worden aangeleerd. Het louter bijspringen in een drukke periode zonder leeropportuniteit kan echter niet.

Bovendien moet met het recht van de leerling op 4 weken aaneensluitende vakantie tijdens de maanden juli en augustus rekening gehouden worden.

Als er wordt afgeweken, moet de leerling deze opleidingsdagen kunnen recupereren tijdens de lesweken op dagen waarop hij/zij volgens het uurrooster in de onderneming moet worden opgeleid en dit binnen hetzelfde schooljaar.

Structurele afwijking

Een sectoraal partnerschap kan omwille van seizoensgebonden activiteiten een structurele afwijking op de schoolvakantieregeling vastleggen die door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd. Zo’n afwijking geldt voor alle leerlingen die de betrokken opleiding volgen. Ieder schooljaar wordt een lijst met structurele afwijkingen gepubliceerd. Zo geldt er momenteel een structurele afwijking voor de opleidingen kinderbegeleider en kapper-stylist.

Ook hier moet de leerling deze opleidingsdagen recupereren tijdens de lesweken op dagen waarop hij of zij volgens het uurrooster in de onderneming moet worden opgeleid en dit binnen hetzelfde schooljaar.

Categorie