Besox

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2023

13 juni 2023

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd.

Dit jaar is het bedrag echter niet gewijzigd.

Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 is het minimumloon opnieuw vastgelegd op € 11.040.

Bron: Koninklijk besluit van 24 mei 2023 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (1), BS 5 juni 2023.

Categorie