Besox

Meer middelen voor de ingroeibanen

14 september 2015

Werkgevers moeten 0,10% van hun loonmassa besteden aan de integratie van risicogroepen. Hiervan moet 0,025% gebruikt worden om jongeren (- 26 jaar) die behoren tot een risicogroep in te schakelen op de arbeidsmarkt.

Tijdens de begrotingscontrole van maart 2015 besliste de regering om dit percentage te verhogen tot 0,05%. Dit wordt nu bevestigd in een Koninklijk Besluit.

Sectoren die minstens 0,05% van de bijdrage voor risicogroepen besteden aan de creatie van jobs voor jongeren via een collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van ingroeibanen, kunnen extra financiële middelen krijgen. Hiertoe moeten zij vóór 1 oktober 2015 een financieringsaanvraag voor de periode 2016-2017 indienen bij de FOD WASO. Het project moet rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot werk voor jongeren via het aanbod van ingroeibanen.

Een ‘ingroeibaan’ is een combinatie van een praktijkopleiding met een werkervaring op de werkplek. Dit kan in de vorm van een gewone arbeidsovereenkomst, een startbaanovereenkomst, een individuele beroepsopleiding (IBO), een instapstage of elke andere vorm van combinatie van een praktijkopleiding en werkervaring op de werkplek geregeld door een normatief kader op federaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau.

Bron: K.B. van 23 augustus 2015 tot wijziging van het K.B. van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), B.S. 31 augustus 2015, 2e editie.