Besox

Maximum opzeg bij ontslag door werknemer

6 maart 2023

Er is momenteel een wetsvoorstel om de wettelijke maximale opzeggingstermijn in geval van een ontslag door de werknemer te wijzigen. Het “kliksysteem” zou verdwijnen in geval van een ontslag door de werknemer. Dit betreft de berekening van de opzeggingstermijn in twee delen bij een anciënniteit gelegen vóór 2014.

De opzeggingstermijn in het kader van een ontslag door de werknemer, zou dan in geen geval meer bedragen dan 13 weken (vanaf 8 jaar anciënniteit).

Men wenst deze wijziging door te voeren om de rechtszekerheid te bevorderen. Momenteel zijn er uiteenlopende interpretaties betreffende de begrenzing van 13 weken voor bedienden, namelijk of deze ook van toepassing is op arbeiders. Alsook is er al langer een vraag naar de grondwettelijkheid omtrent het onderscheid tussen lagere en hogere bedienden, voor de berekening van de opzeggingstermijn vóór 2014.

Het gaat momenteel slechts om een wetsvoorstel. Zodra deze wetgeving effectief in werking treedt, zullen wij je hierover informeren.

Bron: Advies nr. 2.339 van de Nationale Arbeidsraad van 20 december 2022.

Categorie