Besox

Lagere bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen nog tot eind juni 2022

12 april 2022

Nog tot en met 30 juni 2022 zullen de uitkeringen tijdelijke werkloosheid onderworpen blijven aan 15% bedrijfsvoorheffing in plaats van de normale 26,75%. De lagere bedrijfsvoorheffing wordt bijgevolg verlengd van 1 april 2022 t.e.m. 30 juni 2022.

Het gaat niet enkel om tijdelijke werkloosheid omwille van corona maar ook tijdelijke werkloosheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Het koninklijk besluit van 28 maart 2022 treedt in werking op 1 april 2022 en is van toepassing op de uitkeringen die vanaf die dag worden betaald of toegekend.

Bron: Koninklijk besluit van 28 maart 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, BS 31 maart 2022.