Besox

KMO-portefeuille wordt vereenvoudigd vanaf 1 april 2016

22 februari 2016

De KMO-portefeuille is een webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot € 40.000 subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. Via de KMO-portefeuille zijn subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Vanaf 1 april 2016 wordt de bestaande subsidiemaatregel opgesplitst in 2 subsidie-instrumenten:

  • een brede, vereenvoudigde KMO-portefeuille ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse KMO’s;
  • een nieuwe KMO-groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities.

 

  1. Vereenvoudigde KMO-portefeuille

Vanaf 1 april 2016 verdwijnen de verscheidene bestaande pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages van de KMO-portefeuille.

In het nieuwe systeem krijgt elke KMO jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die KMO afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming:

  • kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van € 10.000 en een steunpercentage van 40%;
  • middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximum € 15.000 via de KMO-portefeuille krijgen en het steunpercentage bedraagt 30%.

 

  1. KMO-groeisubsidie

De KMO-groeisubsidie bundelt het strategisch advies van de KMO-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies, de aanwervingspremie voor kennismanagers en de IWT starterstudies.

De KMO-groeisubsidie geeft KMO’s steun voor hun groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie. De financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatieproces (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (voor een bestaande onderneming).

De subsidie bedraagt € 25.000, ongeacht of er met een externe dienstverlener samengewerkt wordt, dan wel kennis verankerd wordt in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel.

Voor meer informatie betreffende de KMO-portefeuille kunt u terecht op de website www.kmo-portefeuille.be.

 

Bron: Nieuwsbericht van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, www.vlaio.be,

Tags