Besox

Kan u studenten tewerkstellen tijdens de corona-crisis?

8 april 2020

De FOD Waso heeft zich over deze vraag gebogen en op 19 maart 2020 het volgende standpunt ingenomen:

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten die aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn en studenten die niet meer aan de leerplicht onderworpen zijn. De deeltijdse leerplicht start wanneer de jongere de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt én tenminste de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd heeft of wanneer de jongere minstens 16 jaar oud is. De leerplicht stopt op 30 juni van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt.

Studenten die aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn

De overheid heeft besloten om tijdelijk de scholen te sluiten, echter is dit geen vakantie. De uren waarop normaal les zou gegeven worden, moeten nog steeds gebruikt worden om te studeren.

Bovendien beoogt de overheid met het sluiten van de scholen de verplaatsingen en sociale contacten tot een minimum te herleiden. Wanneer deze studenten dan toch zouden gaan werken tijdens de normale lesuren, lijkt dit tegenstrijdig te zijn met het doel van de maatregel.

Om die redenen neemt de FOD Waso het standpunt in dat het niet mogelijk is om studenten die nog aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn, tewerk te stellen tijdens de uren waarop zij normaal gezien de lessen hadden moeten volgen.

Buiten de normale lesuren is het, strikt juridisch gezien, wel mogelijk om deze studenten tewerk te stellen. Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met de maatregelen van de overheid (telewerk, social distancing,…) die ook voor uw vaste werknemers gelden.

Studenten die niet meer aan de leerplicht onderworpen zijn

Deze studenten zouden in principe wel kunnen tewerkgesteld worden, ook tijdens de uren waarop zij normaal les zouden hebben.

Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de bepaling dat een student enkel onder het voordelige studentenstatuut kan vallen als hij in hoofdstatuut student is. De arbeid moet dus ondergeschikt zijn aan het studeren. Dit wil zeggen dat de student nog voldoende tijd moet overhouden om zich aan de studie te kunnen wijden.

Ook voor hen dient bovendien rekening gehouden te worden met de coronamaatregelen die de overheid heeft opgelegd aan bedrijven met betrekking tot tewerkstelling van werknemers.

Tags