Besox

Indexkorf aangepast

14 februari 2020

De lonen van werknemers in België zijn gekoppeld aan de index. Dat mechanisme zorgt ervoor dat de lonen aangepast worden aan de stijgende levensduurte. Hiervoor wordt er een korf van heel diverse producten geselecteerd waarvan de prijsevolutie opgevolgd wordt. Deze indexkorf wordt jaarlijks aangepast om de gekozen producten zo goed mogelijk af te stemmen op het consumptiegedrag van de Belgische gezinnen.

Vanaf januari 2020 wordt er een nieuwe indexkorf gebruikt voor de berekening van de maandelijkse consumptieprijsindex. In deze indexkorf werden een aantal nieuwe producten toegevoegd en werd ook het gewicht voor bepaalde producten aangepast. De nieuwe producten die vanaf dit jaar doorwegen in de indexberekening zijn: alcoholvrije bieren, douchekoppen, tafellopers, gebitsreiniging, vervangen en opslag van zomer- en winterbanden, dierenpensions, paraplu’s en zonnebrillen. Anderzijds werden er twee producten geschrapt uit de indexkorf, nl. draadloze vaste telefoons en zonnebankabonnementen.

De nieuwe samenstelling van de indexkorf heeft een impact op de berekening van de consumptieprijsindex en de gezondheidsindex. Dit heeft ook gevolgen voor de lonen van de werknemers, omdat deze gekoppeld zijn aan de index. Op welk tijdstip de lonen van uw medewerkers verhogen, is afhankelijk van de sectorale afspraken die hierover werden gemaakt in een collectieve arbeidsovereenkomst.

De lonen van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen stijgen dan weer met 2% wanneer de spilindex overschreden wordt. Op basis van de laatste prognoses zal de volgende overschrijding van de spilindex waarschijnlijk nog in februari plaatsvinden. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De daaropvolgende spilindex wordt volgens de huidige prognose niet meer verwacht in 2020.

Zodra de overschrijding van de spilindex definitief is, informeren wij u uiteraard opnieuw.

Bron: www.statbel.fgov.be en Federaal Planbureau, nieuwsbericht van 4 februari 2020.

Tags