Besox

Indexering voor bedienden PC200 vanaf 1 januari 2023 eindelijk gekend

4 januari 2023

In PC 200, het aanvullend paritair comité voor de bedienden, wordt de indexaanpassing van de lonen gebaseerd op het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het vorige jaar gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van 2 jaar geleden. Deze indexaanpassing gebeurt jaarlijks op 1 januari.

Op basis van deze berekening bedraagt de definitieve indexaanpassing 11,08% met ingang van 1 januari 2023.

De baremalonen en de reële lonen voor de bedienden van PC 200 zullen vanaf 1 januari 2023 dus met 11,08% verhoogd worden.

De jaarlijkse premie die aan de bedienden van PC 200 wordt betaald in de maand juni volgt ook deze indexering.

Bron: Federaal Planbureau, nieuwsbericht van 6 december 2022.

Tags