Besox

Horeca – Invloed werkloosheid overmacht op voorschotten eindejaarspremie

11 juni 2020

Zoals u weet kunnen de werknemers in de horecasector recht hebben op een eindejaarspremie. Werkgevers zijn verplicht gedurende heel het jaar, maandelijks, voor de 15de van de volgende maand bijdragen te betalen aan het horecafonds. Wettelijk gezien bedraagt deze bijdrage 12% van het bedrag waarop de sociale zekerheidsbijdragen van de vorige maand werden berekend. (108% van de brutoloonmassa voor arbeiders).

Besox berekent voor u deze bijdragen en maakt ze over aan het horecafonds. Gedurende het jaar bouwt u dus tegoeden op. Of een werknemer al dan niet recht heeft op een premie, en hoeveel deze premie bedraagt kan pas bij begin van het volgend jaar worden nagegaan. Dan zullen deze tegoeden worden gebruikt om de eindejaarspremies aan werknemers uit te betalen (uitbetaling gebeurt door het horecafonds) en de diverse verplichte bijdragen hierop door te storten aan de bevoegde instanties.

De dagen werkloosheid overmacht die geboekt werden naar aanleiding van de corona crisis worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie. Echter, deze dagen worden niet in rekening gebracht bij de berekening van de voorschotten. Zoals hierboven uitgelegd worden deze berekend op de brutoloonmassa van de vorige maand. Gezien de dagen werkloosheid overmacht betaald worden door de RVA en niet door de werkgever, wordt met deze bedragen geen rekening gehouden om de tegoeden te berekenen.

Uw voorschot zal met andere woorden te laag zijn. Als de effectieve eindejaarspremie zal worden berekend, dan zal er wél rekening worden gehouden met deze dagen, bijgevolg zal het saldo dat u nog dient te betalen hoger zijn dan gewoonlijk.

Indien u hierop wenst te anticiperen, gelieve hiervoor dan contact op te nemen met uw dossierbeheerder. Wij kunnen samen met u een plan uitwerken om de voorschotten meer in overeenstemming te brengen met de realiteit.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met uw dossierbeheerder.