Besox

HORECA: geen verplichting tot telewerkaangifte in mei

5 mei 2021

De RSZ verduidelijkt op zijn website dat de telewerkaangifte niet verplicht is voor ondernemingen die volledig zijn gesloten (of aan take away doen) op de dag waarop de aangifte moet gebeuren. Hotels daarentegen behoren niet tot de verplicht gesloten ondernemingen en moeten de formaliteiten dus wel naleven.

Voor de maand mei 2021, moet de aangifte uiterlijk op 6 mei 2021 gebeuren. Aangezien horecazaken pas op 8 mei 2021 beperkt mogen opengaan, moeten zij GEEN telewerkaangifte doen voor de maand mei.

Alle andere ondernemingen, die niet verplicht zijn gesloten en werknemers in dienst hebben, moeten een telewerkaangifte doen.

Let op:

Hotels zijn niet verplicht gesloten. Bijgevolg moeten hotels (ook al ressorteren zij onder de “horecasector”) voor mei 2021 wel een telewerkaangifte doen indien zij personeel tewerkstellen.

Bron: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/general/faq.htm

Tags