Besox

Hogere kantoorvergoeding vanaf 1 januari 2023

4 januari 2023

De maximale forfaitaire kantoorvergoeding stijgt vanaf 1 januari 2023 van 145,81 EUR naar 148,73 EUR. Een werkgever kan deze netto  kantoorvergoeding toekennen aan zijn werknemers die structureel van thuis uit werken. Mits aan alle voorwaarden voldaan is, is de kantoorvergoeding vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

De RSZ en fiscus aanvaarden een forfaitaire kantoorvergoeding bij structureel thuiswerk. Deze kantoorvergoeding dekt onder meer de kosten voor het gebruik van een kantoorruimte thuis, kantoorbenodigdheden, printer- en computermateriaal, …

Thuiswerk beperkt zich tot situaties waarbij de werknemer zijn normale werkzaamheden niet op de werkvloer, maar thuis (private lokalen) uitvoert in het kader van normale werkdagen. Er is sprake van structureel en regelmatig thuiswerk, wanneer de werknemer het equivalent van één werkdag per week van thuis uit werkt.

Besox zal deze verhoging naar 148,73€ doorvoeren voor de werknemers van wie de vergoeding vandaag 145,81€ bedraagt. Indien u wenst dat wij deze verhoging niet toepassen voor bepaalde werknemers, gelieve hiervan uw dossierbeheerder op de hoogte te brengen voor 23/1/2023.

Tags