Besox

Hoger kostenplafond vrijwilligers in het kader van de coronacrisis

2 september 2021

Vrijwilligers blijven een belangrijke rol spelen in de strijd tegen COVID-19, daarom is het kostenplafond nogmaals verhoogd.

Vrijwilliger in de zorgsector

Het verhoogd jaarlijks kostenplafond is uitgebreid voor vrijwilligers die zich hebben ingezet voor activiteiten die verband houden met het beheer van de coronacrisis. Dit ook voor het derde kwartaal van 2021 (van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021). Het verhoogd kostenplafond bedraagt € 2.600,90.

Vrijwilligers in vaccinatiecentra

Voor vrijwilligers actief in de vaccinatiecentra wordt het kostenplafond, in de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021, verder opgetrokken tot € 3.541.

Bron: Koninklijk besluit van 24 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 29 juli 2021.