Besox

Hoger kostenplafond vrijwilligers in de zorgsector

17 november 2022

Vrijwilligerswerk is onbezoldigd, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn. Het is daarom wel mogelijk dat een organisatie de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetaalt.

Om deze kosten terug te betalen aan de vrijwilligers zijn er drie mogelijkheden:

  • de betaling van een forfaitaire kostenvergoeding;
  • de vergoeding van de werkelijke kosten;
  • de combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met de werkelijke vervoerskosten.

Naar aanleiding van de coronacrisis werd het kostenplafond voor vrijwilligers in de zorgsector in 2022 verhoogd.

Deze categorie van vrijwilligers kon in 2022 een jaarlijkse forfaitaire kostenvergoeding ontvangen van maximum € 2.705,97.

De regering heeft nu beslist om ook in de periode van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 een verhoogd kostenplafond voor deze vrijwilligers toe te passen. Het nieuwe bedrag is nog niet gekend. Vrijwilligers die de maximale dagvergoeding ontvangen, kunnen zo tot 100 dagen in plaats van 74 dagen actief zijn.

Het wetsontwerp ligt nu bij de Raad van State. Wij houden u op de hoogte.

Bron: www.news.belgium.be