Besox

Hoe zit het met gewaarborgd loon na een skiongeval?

22 februari 2016

In deze tijd van het jaar trekken veel Belgen naar de sneeuw. Misschien heeft één van uw werknemers ook een skivakantie achter de rug en is hij thuisgekomen met een gebroken been. Bent u gewaarborgd loon verschuldigd indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een skiongeval?

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst indien de werknemer zijn werk niet kan verrichten wegens ziekte of ongeval. Als werkgever bent u gedurende een bepaalde periode gewaarborgd loon verschuldigd.

Er zijn slechts 2 gevallen waarin de werkgever niet verplicht is gewaarborgd loon te betalen:

 

  1. Zware fout

Wanneer de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een zware fout van de werknemer bestaat er geen recht op gewaarborgd loon. Het begrip ‘zware fout’ wordt niet beschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet. Bijgevolg zal de rechter oordelen of het om een zware fout gaat. De werkgever draagt de bewijslast.

 

  1. Sportongeval

Er is geen recht op gewaarborgd loon wanneer de werknemer een ongeval opgelopen heeft tijdens een sportcompetitie of –exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers onder om het even welke vorm een loon ontvangen.

Hieruit blijkt dat de werknemer slechts in uitzonderlijke situaties geen recht zou hebben op gewaarborgd loon.

Tags