Besox

Hoe ver staat de verplichte vaccinatie in de zorgsector?

18 mei 2022

Eind 2021 besliste de federale regeling om een vaccinatieplicht in te voeren voor de zorgsector. Als datum van inwerkingtreding werd 1 januari 2022 voorop gesteld, met een overgangsperiode tot 1 april 2022. Wie op 1 april 2022 niet gevaccineerd was, kon ontslagen of geschorst worden.

Deze data van inwerkingtreding bleken echter niet haalbaar waardoor de timing met 3 maanden werd opgeschoven naar 1 april 2022 (overgangsperiode) en 1 juli 2022.

In het aangepaste wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wordt er bovendien vermeld dat de timing nog verder kan opgeschoven worden indien de epidemiologische situatie geen bijzonder risico inhoudt. Deze evaluatie zal gemaakt worden op basis van adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie.

De Taskforce Vaccinatie bracht op 28 april 2022 een advies uit na raadpleging van de Hoge Gezondheidsraad. In dit advies wordt aangehaald dat, gezien de huidige epidemiologische context, een verplichte vaccinatie voor zorgverleners niet aan het proportionaliteitsbeginsel beantwoordt. Op dit moment raadt de Taskforce een verplichte vaccinatie dan ook niet meer aan.

Daarentegen vermeldt de Taskforce dat een nieuwe opflakkering van de epidemie wel kan worden verwacht. Wanneer dit het geval is, zal het advies over een verplichte vaccinatie voor zorgverleners opnieuw geëvalueerd worden.

Minister Vandenbroucke onthoudt van dit advies dat het op dit moment niet proportioneel is om een verplichte vaccinatie voor de zorgsector te voorzien, maar dat het wel nuttig is om een wetgevend kader ter beschikking te hebben om een vaccinatie in de zorgsector te kunnen verplichten en te organiseren indien de epidemiologische context dit verantwoordt.

Bron: Advies nr. LNB/22INDFVDB589 van 28 april 2022 van de Task Force Vaccinatie m.b.t. de verplichte vaccinatie van zorgverleners.

Tags