Besox

Herwaardering aanvullende vergoeding bij nachtarbeid op 1 juli 2023

20 juni 2023

Werknemers van minstens 50 jaar, die tenminste 20 jaar in een regeling van nachtarbeid werken, en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsarts niet meer in staat zijn om nachtarbeid uit te voeren en werknemers van minstens 55 jaar, die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd, kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling.

Wanneer de werkgever geen dagregeling kan aanbieden en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, heeft de betrokkene gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.

In toepassing van cao nr. 46 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar door de NAR worden herzien in functie van de evolutie van de conventionele lonen. In dit kader bepaalt de NAR dat vanaf 1 juli 2023 een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0078 moet worden toegepast op het bedrag van de aanvullende vergoeding. Zo zal vanaf 1 juli 2023 de aanvullende vergoeding verschuldigd door de werkgever € 176,70 per maand bedragen.

Bron: NAR CAO nr. 46/27 van 30 mei 2023 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, www.cnt-nar.be .

Categorie