Besox

Harmonisering van de referteperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding

4 januari 2023

In geval van sluiting van een onderneming moet de werkgever in welbepaalde gevallen een forfaitaire sluitingsvergoeding betalen aan de werknemers die werden ontslagen binnen een referteperiode voorafgaand aan of volgend op de wettelijke sluiting van de onderneming.

Een nieuwe wet zorgt voor een harmonisering van de referteperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding aan arbeiders en bedienden. Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum vanaf 1 juli 2022 loopt de referteperiode voor de sluitingsvergoeding vanaf 18 maanden voorafgaand aan de wettelijke sluitingsdatum tot 12 maanden na deze datum en dit zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Voor sluitingen tot en met 30 juni 2022 blijft het onderscheid tussen arbeiders en bedienden behouden. Voor deze sluitingen bedraagt de referteperiode 12 maanden voorafgaand aan de sluiting voor arbeiders en 18 maanden voorafgaand aan de sluiting voor bedienden.

Bron: Wet van 28 november 2022 houdende harmonisering van de referteperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding en aanpassing van de bedragen van de jaarlonen voor de bijzondere compenserende bijdrage, BS 19 december 2022.