Besox

Grenzen voor loonbeslag tijdelijk opgetrokken door coronacrisis

2 juli 2020

Wanneer er loonbeslag of loonoverdracht gelegd wordt op iemand zijn inkomen, is dit beslag of overdracht gebonden aan grenzen. Er mag m.a.w. niet onder een bepaalde grens ingehouden worden zodat de werknemer de garantie heeft dat hij nog een minimuminkomen overhoudt elke maand.

Omwille van de financiële moeilijkheden die veel werknemers ondervinden door de coronacrisis, werd besloten om de grenzen voor loonbeslag tijdelijk te verhogen zodat er minder kan ingehouden worden op het loon. In het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2020 werden de nieuwe grenzen gepubliceerd. Deze grenzen gelden voor de periode van 20 juni 2020 tot 31 augustus 2020, maar kunnen later nog verlengd worden.

Hieronder kan u de nieuwe grenzen terugvinden die van toepassing zijn voor beroepsinkomsten:

De alzo berekende inhouding kan onder bepaalde voorwaarden verminderd worden voor personen die één of meer kinderen ten laste hebben. Het bedrag van de vermindering wordt opgetrokken van € 70 per kind ten laste naar € 84 per kind ten laste.

Men kan enkel van deze vermindering genieten als men aangifte doet van de kinderen ten laste aan de hand van een wettelijk vastgelegd formulier met hierbij de nodige bewijsstukken gevoegd.

Voor loonbeslagen wegens achterstallige onderhoudsgelden gelden deze grenzen niet. Daar kan het volledig inkomen in beslag genomen worden.

Bron: Wet van 19 juni 2020 tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 19 juni 2020.