Besox

Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4e kwartaal 2020

14 september 2020

Werft u in de maanden oktober, november of december 2020 een jonge werknemer aan, dan moet u tijdens deze maanden geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon indien de jonge werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De jongere mag niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht, hij moet elke studie met volledig leerplan of volledige leertijd stopgezet hebben, hij moet alle activiteiten stopgezet hebben die door een studie, leertijd of opleidingsprogramma of door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan opgelegd zijn;
  2. De jongere moet aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst die aanvangt in de maanden oktober, november of december 2020;
  3. Het bedrag van de bruto belastbare bezoldiging mag niet hoger zijn dan € 3.400.

Vanaf de maand januari 2021 moet wel bedrijfsvoorheffing op het loon van de jongere worden ingehouden.

Bron: koninklijk besluit dd. 11 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, 20 december 2019.