Besox

Forfaitaire kilometervergoeding wordt verlaagd vanaf 1 juli 2020

30 juni 2020

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar.

Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast

Het nieuwe geïndexeerde bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 bedraagt € 0,3542 per kilometer. De nieuwe kilometervergoeding ligt dus lager dan de vorige kilometervergoeding van € 0,3653 per kilometer die tot 30 juni 2020 van toepassing is.

Bron: Omzendbrief nr. 683 dd. 12 juni 2020 aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2020, B.S. 24 juni 2020.