Besox

Flitscontroles in de sportsector in de week van 24 tot 30 oktober 2022

24 oktober 2022

In de week van 24 tot 30 oktober 2022 zal door de RVA een nationale flitscontrole uitgevoerd worden in de sportsector.

Deze aangekondigde flitscontrole kadert in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en heeft voornamelijk een informatief en preventief karakter.

Dit neemt echter niet weg dat de inspecteurs tijdens de flitscontroles ook sancties kunnen opleggen, wanneer er ernstige inbreuken op de sociale wetgeving worden vastgesteld.

De RVA stelt een specifieke checklist voor de sportsector ter beschikking.

Om werkgevers en werknemers de kans te geven zich zo goed mogelijk op de flitscontroles voor te bereiden, geeft deze checklist een overzicht van de actiemogelijkheden waarover een inspecteur beschikt en de documenten die hij kan opvragen (bijvoorbeeld deeltijdse contracten en uurroosters, afwijkingsdocumenten, vrijwilligersdocumenten, documenten in verband met de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, enz.). De inspecteur behoudt wel het recht om alle documenten op te vragen die hij relevant acht voor het onderzoek.

Bron: Nieuwsbericht RVA van 10 oktober 2022, www.rva.be.