Besox

Fiscaal voordelige overuren in 2021: de regels voor de bouwsector en aanverwante sectoren verduidelijkt

18 maart 2021

In ons artikel van 3 februari 2021 brachten we u op de hoogte dat het aantal overuren met een fiscale korting sinds 1 januari 2021 opnieuw 130 uur of 180 uur per werknemer per jaar bedraagt.

Hieronder leggen we nog eens de “nieuwe” regels uit die sinds 1 januari van toepassing zijn specifiek voor de bouwsector en de aanverwante sectoren.

De gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing is in principe beperkt tot 130 overuren per jaar en per werknemer.

In 2019 en 2020 werd deze grens opgetrokken naar 180 overuren per jaar en per werknemer. Voor de bouwsector en aanverwante sectoren lag de grens al langer vast op 180 overuren als de werkgever gebruik maakte van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem (EARS).

Werkgevers in de bouw en in de aanverwante sectoren die gebruik maken van EARS kunnen in 2021 nog steeds genieten van de vrijstelling voor 180 overuren. Gebruiken zij dit systeem niet, dan geldt de algemene grens van 130 overuren.

Tags