Besox

Federale regering bereikt akkoord over nieuw steunpakket voor de horeca en de zwaarst getroffen sectoren

27 april 2021

De federale regering heeft op 21 april 2021 beslist om in totaal 835 miljoen euro bijkomende steun uit te trekken voor de sectoren die binnenkort kunnen heropstarten zoals de horeca. Ook andere sectoren krijgen bijkomende ondersteuning wanneer ze werknemers uit tijdelijke werkloosheid laten terugkeren.

In dit artikel geven wij u een overzicht van de voornaamste steunmaatregelen.

1.Tijdelijke btw-verlaging in de horecasector

De regering heeft beslist om een tijdelijke btw-verlaging in te voeren in de horeca, zodra de terrassen worden heropend. Hierdoor zou de btw op voeding en dranken tijdelijk verlaagd worden naar 6%. Deze tijdelijke btw-verlaging is van kracht tot en met 30 september 2021.

2.Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca

In de horecasector wordt voornamelijk met arbeiders gewerkt.

Werkgevers in de horeca zullen de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld van de arbeiders in 2021 niet moeten betalen. De bijdrage zal betaald worden door de federale regering, zodat de arbeiders uit de horeacasector wel zoals elk jaar hun vakantiegeld zullen ontvangen.

3.Stimulans voor de wedertewerkstelling via RSZ-vermindering

In het derde kwartaal van 2021 zal een RSZ-vermindering worden ingevoerd voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen.

De RSZ-vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Deze maatregel zou gelden voor alle activiteitssectoren en is bedoeld om de werkgelegenheid een boost te geven in het kader van de geplande heropeningen. De verdere details van deze steunmaatregel moeten wel nog worden vastgesteld.

4.Steun voor werknemers in (tijdelijke) werkloosheid door corona

De federale regering heeft ook beslist om een reeks maatregelen te nemen voor de Belgen die tijdens de coronacrisis werkloos zijn geworden:

  • De periode van werkloosheid wegens corona zal geneutraliseerd worden bij de berekening van de referentieperiode die in aanmerking wordt genomen voor werkloosheidsuitkeringen. Er zal hiervoor een periode van 12 maanden in mindering worden gebracht op de individuele berekening van elke werkzoekende;
  • Tijdelijk werklozen die van job zijn veranderd en voor een lager betaalde job hebben moeten kiezen, zullen niet financieel bestraft worden, wanneer ze ook deze job zouden verliezen. Hun uitkeringen zullen berekend worden op basis van hun vroegere (hogere) loon;
  • De beschermingspremie voor langdurig tijdelijk werkloze werknemers waarin voor gesloten sectoren is voorzien, wordt uitgebreid tot de werknemers van de sector van de niet-medische contactberoepen (met inbegrip van de kappers).

5.Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen

De federale regering heeft beslist om de komende maanden studentenjobs te stimuleren omdat studentenjobs een belangrijke rol spelen in de horeca, de evenementensector en de culturele sector. De uren die een jobstudent tijdens het derde kwartaal 2021 werkt in de gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in het jaarlijkse quotum van 475 uur.

Bijkomend werd door de regering ook nog beslist om het dubbele overbruggingsrecht dat de horecasector momenteel geniet, gedurende de maand mei te verlengen.

Opgelet: deze maatregelen moeten wel nog in wetgevende teksten omgezet worden. Wij volgen dit uiteraard verder voor u op.

Bron: www.premier.be

Tags