Besox

Federale mobiliteitsenquête: deadline 31 januari 2022 nadert!

21 januari 2022

België is een land dat kampt met toenemende mobiliteitsproblemen. Het woon-werkverkeer speelt hierin een grote rol. Daarom organiseert de FOD Mobiliteit en Vervoer om de drie jaar een federale mobiliteitsenquête bij grote ondernemingen met het oog op het verzamelen van statistische gegevens, maar ook om ondernemingen te stimuleren om acties hieromtrent te initiëren. De enquête voor het jaar 2021 moet ten laatste op 31 januari 2022 worden ingediend. Daarom brengen wij u graag de belangrijkste bepalingen nog even in herinnering.

1. Welke ondernemingen?

De enquête moet enkel worden ingevuld door werkgevers die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Als een werkgever meerdere vestigingen heeft, moet de enquête afzonderlijk worden ingevuld voor elke vestiging met gemiddeld minstens 30 werknemers.

Voor ondernemingen in de privésector wordt het gemiddeld aantal werknemers berekend op dezelfde manier als voor de sociale verkiezingen. Dit keer moet het gemiddelde worden berekend voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Het invullen van de enquête is een wettelijke verplichting en het nalaten ervan kan worden bestraft.

2. Procedure

De enquête moet ingediend worden tussen 1 juli 2021 en 31 januari 2022. Bij het invullen van de enquête moet de volgende procedure gevolgd worden:

Gegevens verzamelen:

Om de enquête te kunnen invullen, is het noodzakelijk dat u eerst de nodige gegevens verzamelt. Zo zullen er inlichtingen opgevraagd worden over o.a. de organisatie van de arbeidstijd, de bereikbaarheid van de vestigingseenheid, de maatregelen die genomen of gepland zijn op het vlak van mobiliteitsbeheer, … Een deel van de vragen gaan ook over de woon-werkverplaatsingen van uw werknemers. Aangezien u hier meestal geen zicht op heeft, zal u deze gegevens eerst moeten opvragen bij uw werknemers. U kan dit doen via een eigen methode, maar de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft hiervoor ook een eigen toepassing uitgewerkt die beschikbaar is via de applicatie voor het invullen van de mobiliteitsenquête. De antwoorden van de werknemers verschijnen in de applicatie van de enquête.

De enquête invullen:

Nadat u de nodige gegevens heeft verzameld, kan u de enquête invullen. De vragenlijst moet online ingevuld worden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de identificatie gebeurt op dezelfde manier als voor de RSZ-toepassingen.

Sociaal overleg:

Vooraleer u de enquête doorstuurt naar de FOD Mobiliteit en Vervoer is het verplicht om het advies te vragen van de ondernemingsraad. Bij gebrek aan een ondernemingsraad, wordt het advies gevraagd van de vakbondsafvaardiging. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moet de vragenlijst aan de werknemers meegedeeld worden.

De enquête valideren:

Pas nadat het sociaal overleg heeft plaatsgevonden, kan de enquête online gevalideerd en verzonden worden.

3. Vragen

Indien u vragen heeft bij het invullen van de enquête kan u telefonisch terecht bij het contactcenter op het nummer 02/545.50.74. U kan ook steeds mailen op het e-mailadres enquetewwvmobilit@eranova.fgov.be.