Besox

Federale enquête woon-werkverkeer vindt wellicht plaats in 2021

17 juni 2021

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer organiseert om de 3 jaar een enquête bij ondernemingen en overheidsinstellingen in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Ze worden hierbij bevraagd over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers.

Als gevolg van de coronacrisis werd de federale enquête van 2020 uitgesteld naar 2021. De enquête zou nu plaatsvinden in de periode van 30 juni 2021 tot 31 januari 2022.

In een advies van 11 mei 2021 lieten de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven weten dat ze akkoord gaan met het voorstel van de FOD Mobiliteit en Vervoer om de enquête, zoals gebruikelijk, in juni op de website te publiceren en om, afhankelijk van de sanitaire situatie op dat moment, in de communicatie aan te raden om de vragenlijst pas in het najaar van 2021 in te vullen. Met het oog op de relevantie van de gegevens vroegen de Raden eveneens om in september 2021 de communicatie t.a.v. de ondernemingen en de uitvoering van de enquête in functie van de situatie op dat ogenblik te kunnen bespreken met de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Verder werd aangeraden om een aantal kleine aanpassingen te doen aan de vragenlijst.

Een werkgever uit de private of publieke sector die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst heeft, is verplicht om een formulier in te vullen voor elke vestiging met tenminste 30 werknemers.

Wat moet de onderneming concreet doen binnen de vooropgestelde periode?

  • de nodige gegevens verzamelen en het formulier online invullen;
  • het ingevulde formulier tenminste 2 maanden vóór de einddatum ter advies voorleggen aan de vertegenwoordigers van de werknemers, d.w.z. de ondernemingsraad of het overlegcomité of bij afwezigheid hiervan aan de vakbondsafvaardiging;
  • rekening houden met het advies van de instantie die de werknemers vertegenwoordigt;
  • de ingevulde vragenlijst definitief bevestigen.

Bron: Advies nr. 2217 dd. 11 mei 2021 van de NAR, ‘Advies over de editie 2021 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer’ en https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer.