Besox

Energiesteun: uitbreiding eerste kwartaal 2023

6 maart 2023

Ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven naar aanleiding van de crisis in Oekraïne kunnen voor het vierde kwartaal van 2022 reeds financiële steun aanvragen. Deze steun wordt voorzien om gezonde ondernemingen continuïteit te bieden en hen te vrijwaren van een faillissement.

Aangezien veel bedrijven blijven kampen met moeilijkheden omtrent de energieprijzen, wil de Vlaamse Regering eveneens voorzien in energiesteun voor het eerste kwartaal van 2023.

Voorwaarden

Na een evaluatie heeft de Vlaamse Regering de voorwaarden voor de energiesteun bijgesteld en een nieuw kader ontwikkeld. Alvorens de onderneming recht heeft op deze steun, moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

1. Uitgaven voor elektriciteit en gas in 2021

Het moet gaan om een gezonde onderneming met minstens € 7.500 (excl. btw) aan uitgaven voor elektriciteit en gas in haar Vlaamse vestigingen in 2021.

2. Prijsstijgingen in elektriciteit en aardgas (NIEUW)

Enkel prijsstijgingen in elektriciteit en aardgas, die meer dan 50% hoger liggen dan de prijzen in 2021, kunnen worden gesubsidieerd.

3. Daling brutowinst (NIEUW)

De onderneming moet in het eerste kwartaal van 2023 een daling van minstens 50% kennen van haar brutowinst (EBITDA).

Van deze minimale brutowinstdaling, moeten de totale meerkosten aan elektriciteit en gas minstens 70% bedragen, oftewel 35% van de brutowinst voor de crisis.

4. 5 jaar actief in de Vlaamse vestiging

De steun blijft behouden indien de vestiging van de onderneming gedurende 5 jaar na de uiterste indieningsdatum actief blijft in het Vlaams gewest.

5. Geen uitkering van dividenden

De onderneming mag tot en met 31 december 2023 geen dividend uitkeren.

6. Tijdelijke werkloosheid

In het eerste kwartaal van 2023 mag de onderneming die in aanmerking komt voor de steun, niet meer dan 35% van de bij de RSZ ingeschreven werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet hebben omwille van de energiecrisis.

7. Energiebeleidsovereenkomst

Een onderneming met een hoog energieverbruik, die tot het toepassingsgebied behoort van een energiebeleidsovereenkomst, moet hierop intekenen en de voorwaarden naleven.

Aanvraag

De regelgeving omtrent deze steunperiode moet nog verder worden uitgewerkt en worden voorgelegd aan de Europese Commissie ter goedkeuring.

Bovenstaande is dus onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: www.vlaio.be.

Categorie

Tags