Besox

Elektronisch platform voor kunstenaars op komst

1 februari 2019

Momenteel wordt alle administratie omtrent het kunstenaarsstatuut zoals de kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en de zelfstandigheidsverklaring manueel uitgevoerd door de Commissie Kunstenaars. Dit is echter tijdrovend en omslachtig.

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken creëert nu de mogelijkheid om een elektronisch platform op te richten voor het aanvragen en afleveren van de verschillende documenten. Dit platform zal ook een informatieluik voor de kunstenaars bevatten.

Het platform zal de volgende mogelijkheden bieden:

  • aan de kunstenaars:
  • om de gegevens te raadplegen over prestaties geleverd in het kader van de kleine vergoedingsregeling;
  • om in het kader van de kleine vergoedingsregeling aan de opdrachtgever een attest te verstrekken met het aantal uitgevoerde prestaties en de reeds ontvangen bedragen door de kunstenaar;
  • aan de controle-instanties:
  • om te bepalen of de kunstenaar in het bezit is van een kaart, een visum en/of een zelfstandigheidsverklaring;
  • om na te gaan of de kunstenaar zich houdt aan de quota met betrekking tot de kleine vergoedingsregeling.

Momenteel is het platform nog niet in werking omdat er nog enkele koninklijke besluiten moeten gepubliceerd worden over de praktische uitwerking ervan. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 17 januari 2019.