Besox

Einde uitbetaling loon in cash: hoever staat het op dit moment?

30 september 2016

De lonen van uw werknemers kan u vanaf 1 oktober 2016 enkel nog via overschrijving, circulaire cheque of postassignatie betalen.

Loonuitbetalingen in cash zijn vanaf dan niet meer mogelijk, tenzij dit in uw sector nog toegelaten wordt door een sectorale CAO, gebruik of impliciet akkoord.

Elke sector heeft tot en met 30 september 2016 de tijd om te melden of er in de sector een gebruik of een akkoord bestaat om de lonen in cash uit te betalen. Doen zij deze melding tijdig, hebben zij nog 6 maanden tijd (dus tot 1 april 2017) om te beslissen of zij het gebruik of akkoord willen aanvaarden, betwisten of opzeggen.

Samengevat, u mag het loon ook na 1 oktober 2016 nog in cash uitbetalen:

  • indien in uw sector een collectieve arbeidsovereenkomst bestaat die dit toelaat;
  • indien uw sector vóór 30 september 2016 heeft gemeld dat er een akkoord of gebruik bestaat om de lonen in cash uit te betalen.

Indien het akkoord of het gebruik tijdig werd gemeld en de sector verwerpt of betwist het na 1 oktober 2016, mag het loon niet meer cash worden uitbetaald na verloop van een termijn van 2 maanden na bekendmaking van de betwisting of verwerping op de website van de FOD WASO.

Er heeft nog maar één sector een collectieve arbeidsovereenkomst hieromtrent afgesloten, namelijk PC 327.01 (sociale en beschutte werkplaatsen in het Vlaams gewest). Deze CAO laat toe om ten uitzonderlijke titel en voor kleine bedragen (max. 100 EUR) een voorschot in cash uit te betalen, mits gebruik wordt gemaakt van een modeldocument.

Bovendien hebben drie sectoren gemeld dat er in hun sector een gebruik van loonbetaling in cash bestaat: PC 144 (landbouw) en 145 (tuinbouw) melden dat het gebruikelijk is om seizoens- en gelegenheidsarbeiders cash uit te betalen. In PC 201 (zelfstandige kleinhandel) is het gebruikelijk om het loon van studenten in bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid vervaardigen en verbruikszalen bij een banketbakkerij cash uit te betalen.

Voor de genoemde categorieën werknemers mag het loon dus na 1 oktober 2016 – voorlopig – in cash worden uitbetaald. Voor de andere werknemers uit deze drie sectoren is een cash uitbetaling van de lonen niet meer mogelijk vanaf 1 oktober 2016!

Op de website van de FOD WASO kan de stand van zaken worden nagegaan. U kan dit opvolgen via de volgende rechtstreekse link http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=44677 of door naar de website www.werk.belgie.be te gaan en dan te klikken op: Thema’s > Verloning > Loonbescherming > Uitbetaling in geld > Uitbetaling van hand tot hand.

Het Sociaal Strafwetboek bevat nog geen specifieke sancties voor het niet naleven van deze nieuwe maatregel. Volgens de FOD WASO wordt het loon als niet uitbetaald beschouwd indien het loon niet werd uitbetaald overeenkomstig de wijze die in de wet voorzien is. In dat geval riskeert de werkgever strafsancties zoals voorzien in het Sociaal Strafwetboek en zou de werknemer het loon opnieuw kunnen vorderen.

Bron: www.werk.belgie.be.