Besox

Een extra geschenk voor uw werknemers in de komende eindejaarsperiode?

30 november 2015

Denkt u er aan om uw werknemers op het einde van het jaar te belonen met een extra geschenkje of met geschenkcheques? Hieronder vindt u een korte herhaling van de specifieke regels voor de toekenning ervan, opdat de geschenken vrij zouden zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

 

Sociale regeling

De geschenken mogen gegeven worden in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques. Deze geschenken zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen wanneer ze toegekend worden ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Het bedrag van het geschenk mag een totaalbedrag van € 35 per jaar en per werknemer niet overschrijden. Dit bedrag kan vermeerderd worden met € 35 per kind ten laste.

Het feit of deze voorwaarden gerespecteerd worden, moet beoordeeld worden op basis van het systeem dat de werkgever hanteert voor de toekenning ervan en niet op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Indien er bijvoorbeeld een geschenk van € 100 wordt toegekend aan alle werknemers, zijn al die geschenken loon, ook al hebben een aantal werknemers twee of meer kinderen ten laste.

Er wordt aangenomen dat het kind ten laste is van de werknemer indien de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van het kind draagt.

Voor de toekenning van de geschenkcheques moet bovendien rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden:

  • de geschenkcheques mogen enkel inruilbaar zijn bij bepaalde ondernemingen, die vooraf een akkoord gesloten hebben met de uitgever van de geschenkcheques;
  • de geschenkcheques moeten een beperkte looptijd hebben;
  • de geschenkcheques mogen niet in contanten uitbetaald worden aan de begunstigden.

 

Fiscale regeling

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques zijn niet belastbaar voor de werknemer (= zgn. ‘sociaal voordeel’) en zijn fiscaal aftrekbaar voor de werkgever indien er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen;
  • de toekenning gebeurt naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • het toegekende bedrag is niet hoger dan € 35 per werknemer, vermeerderd met een aanvullend bedrag van € 35 per kind te laste;
  • de geschenkcheques moeten een beperkte looptijd hebben;
  • de geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de werkgever hebben afgesloten.

U kunt de bestelling van uw geschenkcheques zelf doen via de website van Edenred of Sodexo of onze diensten contacteren om deze bestelling in orde te maken.

Tags