Besox

Een cafetariaplan invoeren als flexibel loon

26 september 2022

Een cafetariaplan in een onderneming laat toe aan werknemers om zelf hun loonpakket samen te stellen. De mogelijkheden zijn ruim: de eindejaarspremie, cash bonus en vakantiedagen kunnen worden omgeruild in andere voordelen op maat van elke werknemer.

Waarom een cafetariaplan invoeren?

De invoering van een cafetariaplan leidt tot een win-win situatie voor werkgever en werknemers.

Enerzijds staat de keuzevrijheid van de werknemer centraal. Werknemers worden aangemoedigd om (binnen het assortiment aangeboden door de werkgever) de voordelen te kiezen die het best aansluiten bij hun persoonlijke levenssfeer (maar zijn niet verplicht!). Daarenboven kunnen werknemers ook voordelen kiezen met een fiscaal voordelige behandeling.

Anderzijds betekent de invoering van een cafetariaplan het sluitstuk van een modern loonbeleid voor de werkgever. De werkgever profileert zich immers als een geëngageerde en interessante partij die oog heeft voor de persoonlijke noden van zijn of haar werknemers. En net door in te spelen op die individuele noden, kan men verwachten dat het engagement en de motivatie van de werknemer de hoogte ingaat! Het mag dan ook niet verrassen dat In tijden van de ‘war-for-talent’ deze employer branding het verschil kan maken.

Daarboven is de opzet van een cafetariaplan een kostenneutrale operatie voor de werkgever. Het budget in het cafetariaplan is immers een omzetting van ‘klassiek loon’ die de werkgever hoedanook diende te voldoen (in cash).

Samengevat: meer waarde(ring) voor hetzelfde geld!

Meer weten?

Wil jij meer weten over het cafetariaplan? Schrijf je dan nu in voor ons gratis webinar op 25 oktober van 12u-13u! Samen met onze partner payflip vertellen we jou alle tips & tricks om een cafetariaplan in te voeren in jouw bedrijf!

Tags