Besox

Edenred zal papieren ecocheques stopzetten

7 oktober 2020

De uitgiftemaatschappij Edenred heeft besloten om de uitgifte van ecocheques 100% te digitaliseren tegen 31 januari 2021.

De papieren ecocheques via Edenred zullen dus geleidelijk aan verdwijnen. Momenteel stelt Edenred als enige uitgever in België nog papieren ecocheques ter beschikking.

Op aanbeveling van de Nationale Arbeidsraad zullen alle ecocheques tegen begin 2021 digitaal ter beschikking worden gesteld. Bedrijven zijn dus verplicht om over te schakelen naar de digitale manier.

Concreet houdt dit in dat klanten nog tot 31 januari 2021 via Edenred hun papieren ecocheques zullen kunnen bestellen. U kan er ook voor kiezen om nu al over te schakelen naar elektronische ecocheques.

De procedure voor de overschakeling naar de elektronische ecocheques kan eenvoudig gebeuren. Eerst en vooral dient u Edenred te verwittigen dat u wil overschakelen. Zij zullen u dan de nodige documenten hiervoor bezorgen.

De elektronische kaart voor de ecocheques wordt gratis aangeboden voor klanten die nog niet (elektronisch) zijn gekend in het systeem van Edenred. Deze actie loopt van 24 september 2020 tot en met 31 januari 2021. Het gaat hier om een multifunctionele kaart, op deze kaart worden alle cheques geplaatst waarover een werknemer beschikt.

Bron: www.edenred.be

Tags