Besox

Discriminatie o.b.v. ziekteverleden wordt uitdrukkelijk verboden

1 november 2022

In de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie was het verboden om te discrimineren o.b.v. de “huidige of toekomstige gezondheidstoestand”. Dit criterium is nu verruimd naar “gezondheidstoestand”.

Door het criterium te veralgemenen, wordt ook de gezondheidstoestand van het verleden beschermd door de Antidiscriminatiewet. Concreet betekent dit dat een werkgever die discrimineert o.b.v. het ziekteverleden van de werknemer voortaan kan worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding ten belope van 6 maanden loon.

In de NAR-cao nr. 38 betreffende de werving en selectie van werknemer en de NAR-cao nr. 95 betreffende de gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie bestond “ziekteverleden” reeds als beschermd criterium. Echter, wordt in deze cao’s niet voorzien in een schadevergoeding.

Bron: Wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft, BS 17 oktober 2022.