Besox

De loonnorm voor 2016

26 oktober 2015

De loonnorm bepaalt hoeveel de loonkosten in een bepaald jaar mogen stijgen. Dit jaar is de maximale loonkostenontwikkeling vastgelegd op 0%, waardoor er in 2015 geen marge is voor loonsverhogingen. De norm geldt wel uitgezonderd de baremieke verhogingen en indexaanpassingen, de loonbonus, winstdeelnames, werknemersparticipaties, groepsverzekeringen, innovatiepremies, … .

Volgend jaar is de situatie anders en geldt er een loonmarge van 0,5% van de brutoloonmassa (alle lasten inbegrepen voor de werkgever) en 0,3% van de nettoloonmassa (zonder bijkomende kosten voor de werkgever).

Deze marge kan ingevuld worden door de sectoren. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques optrekken.

U wacht best het resultaat van de sectoronderhandelingen af alvorens u hierin een beslissing neemt. Op deze manier heeft u zicht op de marge waarover u nog beschikt.

Tags