Besox

Coronabarometer: sedert maandag 7 maart 2022 geldt code geel

18 maart 2022

Het Overlegcomité heeft beslist dat de coronabarometer sedert 7 maart 2022 overschakelt naar code geel. Deze overschakeling brengt versoepelingen met zich mee:

Mondmasker

Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht, maar blijft aanbevolen in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Voor kwetsbare personen blijft het gebruik van een FFP2-masker aangeraden.

In ziekenhuizen, in woonzorgcentra en op het openbaar vervoer blijven mondmaskers verplicht vanaf 12 jaar.

Telewerk

Het Overlegcomité nodigt bedrijven en overheidsdiensten uit om, in overleg met de sociale partners, een structureel regime voor telewerk te verankeren.

Covid Safe Ticket

Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) vervalt.

Reisregels

Vanaf 11 maart 2022 worden ook de reisregels aangepast:

  • De verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen vervalt. Dit is enkel nog verplicht voor personen die met een vervoerder naar België reizen vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de EU staat;
  • Voor wie naar België reist en beschikt over een COVID-certificaat is er geen test- of quarantaineverplichting;
  • Woonplaats in België: personen die niet beschikken over een COVID-certificaat én reizen vanuit een land met een ongunstige situatie, moeten zich op dag 1 na aankomst laten testen (snelle antigeentest of PCR-test);
  • Woonplaats niet in België: personen moeten bij inreis beschikken over een geldig COVID-certificaat, met uitzondering van korte verblijven van minder dan 48u waarbij men geen gebruik maakt van een vervoerder;
  • Personen die komen uit landen met een nieuwe zorgwekkende variant, moeten de huidige test- en quarantaineregels respecteren;
  • Het inreisverbod voor niet-essentiële reizen van niet EU-burgers die hun verblijfsplaats hebben in een derde land dat niet op de witte lijst van de EU staat blijven gelden, tenzij ze over een vaccinatie- of herstelcertificaat beschikken;
  • Het inreisverbod blijft eveneens gelden vanuit landen of regio’s met een zorgwekkende variant (zone met heel hoog risico).

Bron: Koninklijk besluit van 5 maart 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 5 maart 2022; Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2022 over de buitenwerkingtreding van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket, BS 5 maart 2022 en www.premier.be.

Tags