Besox

Corona: Vrijwilligers vaccinatiecentra

22 april 2021

Het koninklijk besluit betreffende de verhoging van het jaarlijkse kostenplafond voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra is op dinsdag 13 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit verhoogd kostenplafond is van toepassing op de vrijwilligers die effectief ingezet worden in de vaccinatiecentra in de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021. Het verhoogd kostenplafond voor 2021 bedraagt € 2.600,90.

Bron: Koninklijk besluit van 2 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 13 april 2021.