Besox

Corona: verlenging fiscale akkoorden inzake thuiswerk door grensarbeiders

7 oktober 2021

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit. Omdat dit een invloed kan hebben op hun belastingen werden hierover fiscale afspraken gemaakt met de buurlanden.

België sloot met Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg overeenkomsten waarin duidelijkheid werd verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, meer bepaald wat betreft de neutralisering van de dagen thuiswerk.

De toepassing van de overeenkomsten met Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg wordt nu verlengd tot 31 december 2021.

Bron: www.fisconetplus.be.