Besox

Corona: verhoging kostenplafond voor vrijwilligers in cruciale sectoren

28 januari 2021

Vrijwilligers kunnen nooit betaald worden voor hun prestaties Zij kunnen wel een kostenvergoeding ontvangen, weliswaar beperkt tot een jaarplafond.

Veel vrijwilligers hebben door de coronacrisis in 2020 meer vrijwilligerswerk gepresteerd waardoor ze vaak het jaarlijks kostenplafond overschreden hebben. Ook in 2021 vormt dit opnieuw een probleem.

Om hieraan tegemoet te komen werd vorig jaar reeds besloten om het jaarlijks kostenplafond op te trekken tot € 2.549,90 voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, voor activiteiten in het kader van het beheer van de Covid-19 crisis, in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020.

Inmiddels werd het toepassingsgebied van het hogere kostenplafond verder uitgebreid naar gelijkaardige prestaties geleverd in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Voor 2021 bedraagt het verhoogde kostenplafond € 2.600,90.

Bron: Koninklijk besluit van 28 december 2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie, B.S. 31 december 2020.