Besox

Corona: verhoging kostenplafond voor vrijwilligers in cruciale sectoren verlengd tot 30 juni 2021

26 mei 2021

Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd. Vrijwilligers kunnen wel een kostenvergoeding ontvangen, weliswaar beperkt tot een jaarplafond.

Veel vrijwilligers zetten zich in voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19-crisis en presteren hierdoor meer vrijwilligerswerk waardoor ze het jaarlijks kostenplafond veel sneller bereiken dan voorzien.

Om hieraan tegemoet te komen, werd besloten om het jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers die effectief ingezet worden in de ondernemingen, verenigingen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19-crisis op te trekken tot € 2.600,90 (in plaats van € 1.416,16). Het dagbedrag blijft onveranderd behouden op maximum € 35,41.

Deze regeling geldt voor wie deze vrijwilligersactiviteiten uitoefent in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voor vrijwilligers in de vaccinatiecentra geldt er een bijzondere regeling. Zij kunnen voor de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021 gebruik maken van het verhoogde kostenplafond.

Bron: Koninklijk besluit van 28 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 6 mei 2021.