Besox

Corona: uitstel bijdragen jaarlijkse vakantie voor de horeca en andere gesloten sectoren?

29 maart 2021

De horeca is één van de sectoren die het hardst wordt getroffen door de coronacrisis en de meeste horecazaken kampen met grote economische moeilijkheden.

Normaal moeten de werkgevers in de horecasector uiterlijk op 30 april 2021 de jaarlijkse bijdrage voor de financiering van de jaarlijkse vakantie van hun arbeiders betalen. Deze bijdrage bedraagt 10,27% van het brutoloon (verhoogd tot 108%) dat in 2020 aan de werknemers werd betaald op basis van hun werkelijke prestaties.

Om insolventiesituaties te voorkomen en de werkgelegenheid te beschermen, keurde de ministerraad – op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne – een uitstel van betaling goed.

Zouden worden uitgesteld met zes maanden:

  • het tijdstip waarop de debetnota m.b.t. de jaarlijkse vakantie aan de werkgevers wordt toegezonden;
  • het tijdstip waarop het bedrag van deze debetnota door de werkgevers is verschuldigd;
  • het tijdstip waarop het bedrag van die debetnota door de werkgevers aan de RSZ moet worden betaald.

De werkgevers in andere gesloten sectoren zullen, op eenvoudige wijze, een afbetalingsplan kunnen aanvragen dat gelijk staat aan een uitstel van zes maanden. Deze mogelijkheid zal duidelijk worden vermeld op de debetnota die zal worden verstuurd.

Bron: www.news.belgium.be