Besox

Corona: tijdelijke maatregelen om personeelsuitval op te vangen zijn officieel verlengd

22 maart 2022

Wij lieten u reeds eerder weten dat de sociale partners in de Groep van 10 het eens waren geworden over een pakket maatregelen om de personeelsuitval omwille van de omikrongolf, op te vangen. Het ging onder meer over inschakeling van tijdelijk werklozen, werknemers in tijdskrediet en asielzoekers.

Deze maatregelen werden op woensdag 9 maart 2022 officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar zijn inmiddels – op 28 februari 2022 – afgelopen. Alleen de voordelige tewerkstelling van jobstudenten kan tot 31 maart 2022: de eerste 45 uren die gepresteerd werden in het eerste kwartaal van 2022 worden niet in aanmerking genomen voor het contingent van 475 uren voor 2022.

Voor de zorg- en onderwijssector zijn er ook maatregelen genomen. Deze gelden tot 31 maart 2022.

Onder de zorgsector worden de volgende sectoren bedoeld:

 • PC 318: gezins- en bejaardenhulp – werkgeverscategorie 211 en 611;
 • PC 319: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962;
 • PC 330: gezondheidsinrichtingen en –diensten – werkgeverscategorie 025, 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735, 812, 822, 830 en 911;
 • PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 122 en 322;
 • PC 332: Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 022 en 222;
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum;
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van COVID-19;
 • openbare zorginstellingen met bepaalde NACE-codes. Een overzicht hiervan kan u terugvinden op de website van de RSZ.

De volgende maatregelen kunnen nog worden toegepast tot 31 maart 2022:

 • afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor werknemers die bij een andere werkgever in tijdelijke werkloosheid verkeren;
 • terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers uit de zorgsector en het onderwijs;
 • tijdelijke tewerkstelling van werknemers in tijdskrediet bij werkgevers uit de zorgsector en het onderwijs;
 • tijdelijke tewerkstelling van asielzoekers, voor zover hun aanvraag tot bescherming werd ingediend vóór 31 december 2021;
 • studentenarbeid: alle uren die een student in het eerste kwartaal 2022 presteert bij een werkgever uit de zorgsector of in het onderwijs, worden niet aangerekend op het contingent van 475 uren in 2022.

Bron: Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, BS 9 maart 2022 en Wet van 14 februari 2022 houdende diverse arbeidsrechtelijke bepalingen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 9 maart 2022.

Tags