Besox

Corona: geen verlenging voor de tijdelijke verhoging van de grenzen van het loonbeslag en de loonoverdracht

14 september 2020

Voor de periode van 20 juni 2020 tot 31 augustus 2020 werd er, omwille van het coronavirus, een tijdelijke verhoging van 20% inzake de grenzen voor het loonbeslag en de loonoverdracht ingevoerd. Daarnaast werd ook het extra bedrag voor kinderen ten laste tijdelijk verhoogd.

Vanaf 1 september 2020 stopt deze tijdelijke verhoging en gelden opnieuw de bestaande beslagdrempels die van toepassing waren sinds 1 januari 2020, zoals hieronder weergegeven:

Beroepsinkomens (loontrekkende en zelfstandigen):

Het bedrag dat vatbaar is voor beslag of overdracht kan worden verminderd met een bedrag van € 70 per kind ten laste.