Besox

Corona: flitscontroles op verplicht telewerk in tertiaire sector ook in februari 2021

27 januari 2021

Sinds 2 november 2020 is het verplicht om telewerk toe te passen, tenzij dit onmogelijk is wegens de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Om er op toe te zien of deze maatregel nageleefd wordt, voeren de inspectiediensten in de maand januari flitscontroles uit in de tertiaire sector. De ministers voor sociale fraudebestrijding hebben beslist om de actie te verlengen met 1 maand en dus ook in februari verder te zetten.

Via de website van de SIOD wordt een checklist over sanitaire maatregelen COVID-19 ter beschikking gesteld. Specifiek voor de dienstenchequebedrijven wordt er ook een checklist ter beschikking gesteld. Op die manier kan u zich voorbereiden op een mogelijke controle.

Bron: www.siod.belgie.be.