Besox

Corona: de Tetrapremie is beschikbaar in het Brussels Gewest

6 mei 2021

Wat?

Het gaat om een financiële steun, ook wel de ‘TETRA’-premie genoemd, aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun voornaamste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport die inkomstenverlies lijden in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

Voorwaarden?

  • De begunstigde is op 31 december 2020 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
  • De begunstigde heeft minstens een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dezelfde datum;
  • De begunstigde komt niet in aanmerking voor de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen;
  • De begunstigde voldoet aan de verplichtingen inzake de bekendmaking van de jaarrekeningen en de sociale balans bij de Nationale Bank van België;
  • De begunstigde heeft een Belgische zichtrekening (op naam van de begunstigde);
  • De begunstigde heeft in 2019 een omzet verwezenlijkt die hoger is dan de bepaalde bedragen vermeld in het besluit, berekend op basis van het aantal vestigingseenheden van de onderneming die actief is in het Brussels Gewest (op basis van de gegevens die de onderneming voor btw-doeleinden heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd).

Meer info?

Op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid kan de begunstigde nog de volgende informatie terugvinden:

  • de Nacebel-codes waarop de premies van toepassing zijn;
  • de specifieke voorwaarden met betrekking tot de omzetdaling;
  • het bedrag van de premie;
  • de link om de premie aan te vragen.

Bron: Besluit van 15 april 2021 de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 19 april 2021; https://economie-werk.brussels/premies-covid.

Tags